ÚSTAVA

Českou republiku čeká v následujících měsících hlasování o stěžejním dokumentu EU - ústavě. V češtině byla zatím vytištěna v počtu 4,7 tisíce kusů; přímo k občanům se však dostalo jen 420. Chcete-li si euroústavu podrobně přečíst, můžete si pro její verzi na CD zajít do Informačního centra Evropské unie (ICEU) v Praze. Tam vám nabídnou rovněž stručný výtah nejdůležitějších bodů dokumentu. Ústava je dostupná také na webu Evropské komise či na oficiálních stránkách EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR přislíbilo po přidělení peněz na informační kampaň, celkem půjde zhruba o 218 mil. Kč, dotisk dalších kopií. Částku vyčlení vláda.