ČR VE SPOLEČENSTVÍ

Česká republika podala přihlášku žádající vstup do EU v roce 1996

 

ČR má nyní v EP 24 poslanců (majorita ODS); pro srovnání: voliči v SRN vybírají 99 zástupců, Malta 5. Europoslanci nehájí přímo zájmy ČR. Podle stranických idejí vstupují do různých frakcí, které se posléze snaží silou svých hlasů ovlivnit politiku v rámci EU.

 

Hlas ministra ČR v Radě ministrů odráží tzv. 12 vážených hlasů; jeho britský kolega má 29

 

ČR má jako každá země EU jednoho eurokomisaře. Prvním byl nestraník Pavel Telička. Jeho následníkem se stal expremiér Vladimír Špidla, který od listopadu 2004 působí jako eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

 

Počet Čechů pracujících v aparátu EU odhaduje ministerstvo zahraničních věcí na více než 1000.

 

ČR má jednoho zástupce v Evropském soudním dvoru

 

ČR má 12 zástupců ve Výboru regionů - poradní orgán, v němž se mohou prosazovat české regiony, tj. hájit své zájmy a pokoušet se je prosadit do závěrečných rozhodnutí EU

 

ČR má 12 zástupců v Evropském hospodářském a sociálním výboru: podílejí se na tvorbě zpráv a doporučení reprezentujících názory odborů a zaměstnavatelů na záměry EU

 

Česká mise v Bruselu: hlavní nástroj pro styk s orgány EU. Diplomaté působí v řadě výborů a komisí. Shromažďují informace nutné pro rozhodování české strany v rámci EU

 

Jednotlivé regiony mohou svůj hlas v EU prosazovat i prostřednictvím svých středisek, mj. středisko Prahy v Bruselu