KLÍČOVÁ DATA

1952

vznik Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO): členy jsou Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko

1957

šest členů ESUO založilo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom)

1967

spojují se orgány všech 3 seskupení (ESUO + EHS + Euratom), vznikají Evropská společenství (ES)

1973

připojení Velké Británie, Irska a Dánska k ES

1981

do ES vstupuje Řecko

1985

Grónsko (autonomní součást Dánska) vystoupilo z ES

1986

k ES se připojilo Španělsko a Portugalsko

1990

po sjednocení Německa vstoupila do ES i bývalá NDR

1992

podpis smlouvy o vytvoření Evropské unie (EU)

1995

do EU vstoupily Finsko, Švédsko a Rakousko

2004

největší rozšíření EU v její historii. Vstupují: Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko