NEJZNÁMĚJŠÍ ČEŠI EU

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřely nové pracovní možnosti pro české občany v evropských institucích. V následujícím přehledu se dozvíte o deseti Češích, kteří v Unii zastávají nejvýznamnější posty. 


Vladimír Špidla1. Vladimír Špidla - eurokomisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti
Do funkce komisaře nastoupil 22.listopadu 2004. Každá členská země má nárok na vlastního komisaře, který je jmenovaný na návrh vlády své země. Mandát 25 členů kolegia evropských komisařů je pětiletý. Bývalý český premiér Vladimír Špidla je v současné době nejvýznamnější českou politickou osobností v institucích Evropské unie.   


Karel Kovanda2. Karel Kovanda - zástupce generálního ředitele pro zahraniční vztahy při Evropská komisi Bývalý velvyslanec ČR v OSN a v NATO je po Vladimíru Špidlovi druhým nejvýše postaveným Čechem v EU. Má na starosti multilaterální vztahy Evropské unie se Severní Amerikou, východní Asií, Austrálií, Novým Zélandem a státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Kromě toho spadají do jeho agendy také vztahy s multilaterálními organizacemi jako OSN či OBSE a obecně koncepce společné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU.


Miroslav Ouzký3. Miroslav Ouzký - místopředseda Evropského parlamentu
Do Evropského parlamentu byl zvolen v červnu 2004 a vykonává pětiletý mandát. V červenci 2004 se stal jedním ze čtrnácti místopředsedů EP. V Kadani předtím působil jako městský zastupitel a ve volebním období 1998-2004 byl zvolen do poslanecké sněmovny za ODS. 


Marie Bohatá4. Marie Bohatá - úřadující generální ředitelka Evropského statistického úřadu (Eurostat)
Bývalá předsedkyně Českého statistického úřadu působí od 1.prosince 2004 ve funkci zástupkyně generálního ředitele Eurostatu v Lucemburku. V rámci Eurostatu má na starosti komunikaci s národními statistickými úřady členských zemí EU a s mezinárodními institucemi.


Ivan Pilip5. Ivan Pilip - místopředseda řídícího výboru Evropské investiční banky (EIB)
Bývalý český ministr školství (1994-97) a ministr financí (1997-98) byl v roce 2004 byl nominován s podporou nových členských zemí EU do řídícího výboru EIB, kde má na starosti mj. aktivity banky ve vztahu k budování trans-evropských sítí (TEN), spolufinancování projektů z Kohezního fondu EU a projekty v Polsku, na Slovensku a v České republice.


Jiří Malenovský6. Jiří Malenovský - soudce Evropského soudního dvora
Bývalý soudce ústavního soudu ČR získal mandát soudce Evropského soudního dvora v Lucemburku získal v roce 2005.  Malenovský v letech 1993-1998 působil jako stálý představitel ČR při Radě Evropy ve Štrasburku, do roku 2000 byl členem legislativní rady vlády. V roce.2000 byl jmenován ústavním soudcem ČR.


Jan Kinšt7. Jan Kinšt - člen Evropského účetního dvora
Jan Kinšt byl jmenován členem Evropského účetního dvora v květnu 2004. Pracuje jako zpravodaj skupiny III - vnější akce. Předtím zastupoval NKÚ ČR v pracovní skupině Evropského účetního dvora, podílel se na programu SIGMA a spolupráci expertů z kandidátských zemí pro auditní manuály. Pracoval také jako expert pro Světovou banku. V červenci 2003 byl jmenován členem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ČR.


Petr Bližkovský8. Petr Bližkovský - ředitel pro ekonomickou a regionální politiku, Generální sekretariát Rady ministrů
Bližkovský pracuje jako šéf odboru pro ekonomickou a regionální politiku na Generálním sekretariátu Rady od roku 2004. Předtím se na ministerstvu zahraničních věcí ČR zabýval přípravou vstupu ČR do EU. Působil také na Stálém zastoupení ČR při EU. 


Jiří Buriánek9. Jiří Buriánek - ředitel pro oblast průmyslové politiky, výzkumu a energetiky, Generální sekretariát Rady ministrů
Buriánek tuto pozici zastává od roku 2005. Předtím Působil v generálním ředitelství Evropské komise pro výzkum.


Ladislav Miko10. Ladislav Miko - ředitel ochrany přírodních zdrojů Evropské komise
Ve své funkci v EK působí od roku 2005. Před svým příchodem do Bruselu působil jako náměstek českého ministra životního prostředí. 


(zdroj: MZV ČR)