Pravo.cz Seznam.cz
 
VOLBY

Historie prezidentů

Klikněte na prezidenta na časové linii pro zobrazení profilu
Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937)

Fotografie prezidentaPoslanec Říšské rady a českého Zemského sněmu (1891-1893), hlavní představitel České strany lidové - od 1906 Česká strana pokroková (1900-1914), poslanec Říšské rady (1907-1914).

V roce 1914 emigroval (Itálie, Švýcarsko, Francie, Velká Británie), hlavní představitel zahraničního odboje usilujícího o vytvoření samostatného československého státu (spolu s E. Benešem a M. R. Štefánikem).

20.12.1918 se vrátil do vlasti. Prezident Československé republiky (14.11.1918 - 14.12.1935). Zvolen v letech 1918,1920,1927,1934. Abdikoval ze zdravotních důvodů. Republika si pod jeho vedením ve složité mezinárodní situaci zachovala charakter demokratického státu. Zemřel 14.9.1937 v Lánech.


Edvard Beneš (1884 - 1948)

Fotografie prezidentaOrganizoval tajnou protirakouskou odbojovou organizaci Maffie (1915), emigroval do Francie (2.9.1915), hlavní představitel zahraničního odboje usilujícího o vytvoření samostatného československého státu (spolu s T.G.Masarykem a M.R.Štefánikem), spolupůsobil při ustavení první prozatímní československé vlády a zasloužil se o její uznání spojeneckými státy Dohody.

24.9.1919 návrat do Prahy, poslanec Národního shromáždění za Československou stranu národněsocialistickou (1920-1926 a 1929-1935), předseda vlády (září 1921 - říjen 1922).

Stál u vzniku Společnosti národů (SN). V roce 1920 zvolen místopředsedou SN, 1923 - 1927 člen Rady SN a zpravodaj odzbrojovací komise, 1927 - 1928 předseda bezpečnostního výboru SN a 1935 předsedou SN.

Prezident Československé republiky (18.12.1935 - 5.10.1938 a 16.5.1945 - 7.6.1948. Zvolen byl 18.12.1935, 5.10.1938 abdikoval, 1940 - 1945 v exilové vládě v Londýně převzal funkci prezidenta republiky. 16.5.1945 návrat do Prahy ve funkci prezidenta. 28.10.1945 v této funkci potvrzen parlamentem. 19.6.1946 znovu zvolen. 7.6.1948 abdikoval.
Zemřel 3.9.1948 v Sezimově Ústí, pohřben na zahradě rodinné vily v Sezimově Ústí.


Emil Hácha (1872 - 1945)

Fotografie prezidentaPrezident Československé republiky, tzv. Druhé republiky (30.11.1938 - 15.3.1939). Po nátlaku (hrozba náletů na Prahu) podepsal dokument o okupaci českých zemí a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava a jeho začlenění do Velkoněmecké říše (Berlín, 15.3.1939).

Státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (březen 1939 - květen 1945).

V květnu 1945 zatčen. Zemřel ve vyšetřovací vazbě 27.6.1945 v Praze. Pohřeb 30.6.1945 na vinohradském hřbitově v Praze s vyloučením veřejnosti.


Klement Gottwald (1896 - 1953)

Fotografie prezidentaTruhlářský dělník v továrně Tusculum, Rousínov (1920-1921). Jako stoupenec marxistické levice se zúčastnil v roce 1920 prosincové generální stávky. Člen Komunistické strany Československa (1921-1953). Člen ÚV a člen politického byra ÚV KSČ (1925-1953). Poslanec Národního shromáždění (1929 - 1948). Náměstek předsedy vlády (duben 1945 - červenec 1946), předseda KSČ (duben 1945 - březen 1953), předseda Národní fronty (duben 1945 - březen 1953), předseda vlády (červenec 1946 - červen 1948). Měl rozhodující podíl na puči KSČ v únoru 1948.

Prezident Československé republiky (14.6.1948 - 14.3.1953). Souhlasil s vykonstruovanými politickými procesy v padesátých letech. Zemřel 14.3.1953 v Praze.


Antonín Zápotocký (1884 - 1957)

Fotografie prezidentaPůsobil v sociálně demokratické straně (1900 - 1921), za politickou činnost byl několikrát vězněn za Rakouska i za 1.republiky. Spoluzakladatel komunistické strany Československa (1921), člen KSČ (1921 - 1957), ústřední tajemník KSČ (1922-1925), člen politbyra ÚV KSČ (1925 - 1929), poslanec Národního shromáždění (1925 - 1938).

Po rozpuštění KSČ pracoval v ilegalitě (1938). Zatčen při ilegálním přechodu do SSSR, vězněn v Praze na Pankráci, v Drážďanech (1939 - 1940), vězněn v koncentračním táboře Oranienburg-Sachsenhausen (1940 - 1945).

Poslanec Národního shromáždění za KSČ (1945 - 1953), člen předsednictva ÚV KSČ (1945-1954), náměstek předsedy vlády (25.2. - 15.6.1948), předseda vlády (15.6.1948 - 21.3.1953), člen politického sekretariátu ÚV KSČ s rozsáhlou pravomocí na úseku bezpečnosti a politických procesů, patřil mezi okruh funkcionářů KSČ bezprostředně rozhodujících o obviněních a rozsudcích v politických procesech 50.let.

Prezident Československé republiky (21.3.1953 - 13.11.1957). Zemřel 13.11.1957 v Praze.


Antonín Novotný (1904 - 1975)

Fotografie prezidentaFukncionář proletářského tělovýchovného hnutí, Rudých odborů a dalších masových organizací (20.léta), člen Komunistické strany Československa (1921 - 1968), člen ÚV KSČ (1946 - 1968), poslanec Národního shromáždění (1948 - 1957), tajemník ÚV KSČ (1951 - 1953), člen sekretariátu ÚV KSČ (1951 - 1968), člen předsednictva ÚV KSČ (1952 - 1968), náměstek předsedy vlády (1953), první tajemník ÚV KSČ (1953 - 1968). Po zásadní kritice činnosti na lednovém plénu ÚV KSČ byl 5.1.1968 donucen odstoupit.

Prezident ČSSR (19.11.1957 - 22.3.1968). Rezignoval na nátlak veřejnosti.

29.5.1968 zbaven všech stranických funkcí a pozastaveno členství v KSČ do objasnění jeho podílu odpovědnosti za politické procesy 50.let. Členství v KSČ obnoveno tajným usnesením ÚV KSČ 18.5.1971. Zemřel 28.1.1975 v Praze.


Ludvík Svoboda (1895 - 1979)

Fotografie prezidentaÚčast v 1.světové válce, bojoval v rakousko-uherské armádě, padl do ruského zajetí, příslušník československých legií v Rusku, účastnil se bitev u Zborova a Bachmače (1915 - 1920), vedl otcovo hospodářství (1920 - 1922), působil v Československé armádě (1922 - 1939), v mobilizaci velitel praporu (1938).

Účast ve 2.světové válce (1939 - 1945), 1939 odešel do Polska, podílel se na vytvoření česko-slovenské vojenské jednotky, v září 1939 přešel do SSSR, organizoval československé zahraniční vojsko, od září 1944 velitel 1.československého armádního sboru v SSSR, účastnil se frontových bojů na území SSSR, karpatsko-dukelské operace a osvobození Československa.

Brigádní generál (8.1.1944-1945), divizní generál (květen - 11.srpen 1945), armádní generál (jmenován 27.10.1945), ministr národní obrany (duben 1945 - duben 1950), člen Komunistické strany Československa (1948 - 1979), člen ÚV KSČ (1948 - 1949), poslanec Národního shromáždění (1948 - březen 1968), náměstek předsedy vlády (1950 - 1951), člen stavební čety JZD Hroznatín (1952 - 1954), náčelník Vojenské akademie Klementa Gottwalda, Praha (1954 - 1958), člen předsednictva Národního shromáždění (1954 - 1964). Zbaven funkcí, odstraněn z politického života, odešel do výslužby, pracoval na vesnici (1959 - 1968).

Prezident Československé socialistické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil (30.3.1968 - 29.5.1975). Zbaven funkce s odůvodněním, že jeho zdravotní stav je natolik vážný, že mu neumožňuje návrat k výkonu funkce hlavy státu. Zemřel 20.9.1979 v Praze. Státní pohřeb byl 26.9.1979, 1.11.1979 uložena urna v ústřední síni Národního památníku, v roce 1993 uložena do hrobky rodiny Svobodových na hřbitově v Kroměříži.


Gustáv Husák (1913 - 1991)

Fotografie prezidentaČlen Komunistické strany Československa (1933 - 17.2.1990). Členství pozastaveno 21.12.1989; vyloučen 17.2.1990.

Člen předsednictva Slovenské národní rady (1943 - 1945), za Slovenského národního povstání místopředseda SNR a pověřenec vnitra, místopředseda KSS (1944 - 1945), člen ÚV KSS (1944 - 1950), člen předsednictva ÚV KSS (1944 - 1950), člen ÚV KSČ (1945), člen SNR (1945 - 1950), poslanec Národního shromáždění (1945 - 1951), člen sekretariátu ÚV KSS (1949 - 1950), člen ÚV KSČ (1949 - 1951), vedoucí oddělení ÚV KSS (1950 - 1951).

V únoru 1951 zatčen, odsouzen v nezákonném procesu v dubnu 1954, 1960 propuštěn na svobodu, zaměstnanec Pozemních staveb, Bratislava (1960 - 1963), občansky i právně rehabilitován a vráceno mu členství ve straně (1963), vědecký pracovník Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd, Bratislava (1963 - 1968).

Místopředseda vlády (8.4.1968 - 29.12.1968), poslanec SNR (28.12.1968 - 27.11.1971), první tajemník ÚV KSČ (17.4.1969 - 29.5.1971), generální tajemník ÚV KSČ (29.5.1971 - 17.12.1987), poslanec Sněmovny lidu FS ČSSR (27.11.1971 - 29.5.1975).

Prezident ČSSR (29.5.1975 - 10.12.1989). Znovu zvolen 22.5.1980, 22.5.1985. Poté byl v důchodu. Zemřel 18.11.1991 v Bratislavě.


Václav Havel (1936)

Fotografie prezidentaSvětoznámý dramatik začínal jako jevištní technik v Divadle ABC, Praha (1959 - 1960). Dále působil jako dramaturg (1961 - 1963), asistent režie (1963 - 1968), autor Divadla Na zábradlí, Praha (1960 - 1968), svobodné povolání (1968 - 1974), člen Klubu angažovaných nestraníků (1968), člen výboru českého centra PEN klubu (1968), předseda Kruhu nezávislých spisovatelů (1968 - 1969), předseda redakční rady literárního měsíčníku Tvář (1968 - 1969).

Byla mu zakázána umělecká činnost (1969 - 1989), pracoval jako dělník (mj. v trutnovském pivovaru, 1974), svobodné povolání (1975 - 1989).

Jeden ze zakladatelů Charty 77 (leden 1977), první mluvčí Charty 77 (1.1. - 20.5.1977), zakládající člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (1978 - ), mluvčí Charty 77 (6.11.1978 - 8.2.1979), ve výkonu trestu odnětí svobody (23.10.1979 - 7.2.1983), člen redakční rady samizdatového časopisu O divadle (1986 - 1989), člen redakční rady samizdatových Lidových novin, člen Československého helsinského výboru (1988 - 1992), účast na snídani, kterou uspořádal pro představitele československých nezávislých iniciativ francouzský prezident Mitterrand za své návštěvy v Praze (9.12.1988).

Ve výkonu trestu odnětí svobody (21.2. - 17.5.1989), člen výboru českého centra PEN klubu (srpen 1989 - ), mluvčí Charty 77 (18.9. - 9.11.1989), spoluzakladatel a přední představitel Občanského fóra (listopad - prosinec 1989), předseda Obce spisovatelů (3.12.1989 - 7.4.1990).

Prezident České a Slovenské Federativní Republiky (29.12.1989 - 20.7.1992), abdikoval (znovu zvolen 5.7.1990, nezvolen 3.7.1992), pozn.: 1989 - 1990 prezident ČSSR.

Kandidát na funkci prezidenta České republiky (16.11.1992). Prezident České republiky, zvolen 26.1.1993, úřad převzal na období 2.2.1993 - 2.2.2003 (znovu zvolen 20.1.1998; úřad převzal 2.2.1998).


Václav Klaus (1941)

Fotografie prezidenta V roce 1970 opustil vědeckou dráhu a odešel pracovat do Státní banky československé. Návrat k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV (1987).

Politickou dráhu nastoupil v prosinci 1989 jako federální ministr financí. V říjnu roku 1991 jmenován místopředsedou vlády ČSFR. Na konci roku 1990 se stává předsedou Občanského fóra. Po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou demokratickou stranu, předsedou byl od počátku až do prosince roku 2002.

S ODS vyhrál parlamentní volby (červen 1992), stal se předsedou vlády ČR. Premiérem ČR zůstává i po volbách v roce 1996. Po rozpadu vládní koalice odstoupil (listopad 1997). Od roku 1998 je na čtyřleté volební období předsedou Sněmovny.

Zvolen prezidentem České republiky (28. února 2003).

autoři: Zdeněk Nevělík a Miroslav Benč - grafika a webdesign: Ondřej Lazar Krynek

© Copyright Borgis a.s. 2003-2008. © Copyright Seznam. © Copyright ČTK, DPA, Reuters, Korzo a Profimedia.
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Novinky.cz je bez písemného souhlasu společnosti Borgis a.s. zakázáno.

Redakci pište na email redakce@novinky.cz. Deník Právo oslovíte přes adresu redakce@pravo.cz.
Pokud chcete informace o inzerci na Novinkách, pište na e-mail reklama@firma.seznam.cz.
Nápověda a kontakt na helpdesk - Ceník inzerce