Novinky.cz - Speciál
Vysvětlení pojmů


Vyberte prosím arabského vůdce z menu viz níže:

 

Dohoda z Osla Džihád Golanské výšiny Hagana
Intifáda Jom Kipur Kibuc Knesset
Mošav Pásmo Gazy Sionismus Západní břeh

 


 


Dohoda z Osla
D ohoda mezi OOP a Izraelem, podepsaná ve Washingtonu 13. září 1993. Název dohody je odvozen od norského města Oslo, kde jednání iniciovaná skupinou kolem šéfa Norské výzkumné organizace FAFO probíhala stranou mediální pozornosti. Dohoda zahrnovala autonomii částí pásma Gazy a Západního břehu. ^ nahoruDžihád - arabský výraz pro úsilí o sebezdokonalení. V poslední době na Západě používán téměř výhradně jako označení pro svatou válku muslimů proti bezvěrcům, za něž jsou považováni všichni, kdo nevyznávají islám. Džihád může být jak obranou, tak útokem na nepřítele. Džihád je povinností každé muslimské komunity, tzn. není nezbytné, aby jej vykonával každý jednotlivec. Ten, kdo zahyne v boji proti nevěřícím, se stává mučedníkem a je mu zaručeno místo v ráji stejně jako posmrtná prilivegia zde na zemi. ^ nahoruGolanské výšiny - Syrské území držené od roku 1967 Izraelem o rozloze asi 1250 kilometrů čtverečných ležící východně od řeky Jordán. Dnes tvoří populaci výšin převážně židovští Izraelci, neboť většina původních obyvatel opustila území po jomkippurské válce v roce 1973 a přesídlila do Sýrie nebo Libanonu. Židé na území Golanských výšin vytvořili přes třicet osad. V současnosti počet obyvatel oblasti přesahuje 30 tisíc.
Golanské výšiny byly anektovány Izraelem a spadají pod jeho zákony, avšak jako součást Izraele nebyly mezinárodně uznány. ^ nahoruHagana - název podzemní židovské vojenské organizace odvozený z hebrejského slova "obrana". Síly Hagana existovaly v letech 1920 - 1948. V letech arabského povstání 1936 - 39 se Hagana proměnila z pouhé milice na silnou vojenskou organizaci bojující gerilovými a teroristickými operacemi proti Arabům i britské mandátní správě. V květnu 1948 prozatímní vláda nově vzniklého státu Izrael rozhodla o přeměně Hagany v běžnou státní armádu, zvanou Izraelské obranné síly. ^ nahoruIntifáda - palestinské povstání proti izraelské okupaci v letech 1987-93. Zahrnovalo především demonstrace, zapalování pneumatik, vrhání kamenů a další pouliční násilí v pásmu Gazy a na Západním břehu. Od dřívějších protestů se lišila svojí šíří, dlouhým trváním a intenzivním zapojením islámských radikálních skupin. V pozadí intifády stály tři hlavní proudy: různé složky OOP, Hamás a Islámský džihád. ^ nahoruJom Kipur - Den usmíření je desátým dnem měsíce Tišri, což je oprvní měsíc židovského kalendáře. Obvykle připadá na září nebo říjen. V Den usmíření mají židé povinnost držet půst s výjimkou nemocných osob a dětí do 13 let. Záměrem svátku je soustředění se na vztah židovské obce k jejich Bohu. Během dne se koná pět kázání, zpovědi a modlitby za boží odpuštění. ^ nahoruKibuc - společenství lidí žijící v osadě na venkově v Izraeli nebo na jím obsazených územích se společným vlastnictvím veškerého majetku. Většinou jsou kibucy ekonomicky nezávislé, mají svou zemědělskou produkci díky určité ploše vlastních pozemků a současně i průmyslovou výrobu v jedné či více továrnách. Některé osady jsou přísně religiózní, řídí se talmudem a dodržují sabat, jiné připomínají český venkov. Většina jich zaměstnává dobrovolníky z celého světa, kteří přicházejí za poznáním země a výdělkem. ^ nahoruKnesset - výraz z hebrejštiny označující shromáždění. Knesset je izraelský parlament sídlící v Jeruzalémě. Má 120 členů, je jednokomorový. Poslanci jsou voleni na čtyři roky. ^ nahoruMošav - soukromé farmy sdružené do osad. Farmářská rodina si najímá pracovníky, kterým poskytuje ubytování, obvykle v malých chatkách. Narozdíl od kibuců zde dělníci nedostávají pouze kapesné, nýbrž stálý plat. ^ nahoruPásmo Gazy - palestinské území okupované od roku 1967 Izraelem o rozloze asi 360 kilometrů čtverečných, sousedící na jihu s Egyptem a na severu a východě s Izraelem. Šířka pásma Gazy v jeho nejužším místě dosahuje 6 km, v nejširším pak 14 km. Většina pásma je plochá a rozsáhlé části jsou písčitým pokračováním pláží na pobřeží Středozemního moře.
Většina Gazy patří pod Palestinskou samosprávu. Hranice Gazy zůstávají nadále pod kontrolou Izraele. Hlavním městem oblasti se 750 tisíci obyvateli je Gaza. Ekonomika Gazy je nadále závislá na Izraeli, kde řada obyvatel pásma má svá zaměstnání. ^ nahoruSionismus - židovské hnutí zaměřené na znovuzískání židovské "země zaslíbené" v Palestině s Jeruzalémem jako hlavním městem. Název je odvozen od hory Sion, na níž stál jeruzalémský chrám. V roce 1896 vydal Theodor Herzl publikaci Židovský stát, který načrtl hlavní rysy samostatného židovského státu. O rok později jej Sionistický světový kongres ustavil svým prvním prezidentem. Centrální motivací sionismu byla diaspora, která začala babylónským zajetím v 6. století př. n.l. Významný vliv na sionismus měl socialismus, z něhož vyšla myšlenka družstevních farem tzv. kibuců. Po založení Izraele byl sionismus založen na dvou principech: udržení židovského státu a zajištění práva každého Žida na život v Izraeli. ^ nahoruZápadní břeh - palestinské území pod izraelskou okupací, z toho již částečně pod palestinskou samosprávou. Západní břeh leží západně od řeky Jordán a Mrtvého moře a východně od Izraele. Jeho rozloha dosahuje 5860 kilometrů čtverečných. Populace zde dosahuje 2.1 miliónu osob. Izraelci a Židé zde žijí v úzkých židovských komunitách; jejich přistěhování, probíhající od 80. let, financuje izraelská vláda. Výzmanými městy Západního břehu jsou Džanín, Jericho, Rámalláh, Hebron, Betlém. ^ nahoru

 
SPECIÁL: ARABOVÉ x IZRAEL
přejděte na Novinky.cz přejděte na úvod speciálu