přejděte na Úvod

Od klínového písma po železnici

Na území dnešního Iráku působily nejstarší civilizace od sumerské, akádské a babylónských říší po asyrskou. V městských státech při řekách Eufrat a Tigris měli již v dávných staletích před Kristem rozvinuté zemědělství, písmo, architekturu a používali mimo jiné číselné soustavy a kalendář.

V 7. století n. l. přišli Arabové a z Bagdádu učinili centrum abbásovského chalífátu, v němž vzkvétala vzdělanost a umění. O devět století později si mezopotámské (znamená „mezi řekami“) území podmanili Turci.

V regionu vznikly v 19. století tři provincie Osmanské říše - Basra, Bagdád a Mosul. Ve stejný čas se území dostalo do zájmu evropských velmocí, zejména nově vzniklé německé císařské říše, která plánovala prodloužit železnici Berlín-Bagdád až na kuvajtské pobřeží.

Během 1. světové války přišli Britové, kteří potlačili snahy místních vůdců o nezávislost a zřídili protektorát. V roce 1921 bylo vyhlášeno království.

Řeka Eufrat, Foto: Profimedia
SPECIÁL: Irák
další speciály na Novinky.cz