Prosíme, aktualizujte si svůj prohlížeč.

Internet Explorer je bohužel zaostalý a my jej už nepodporujeme. Přejděte tak prosím na nový prohlížeč. Prohlížeč Seznam.cz je ke stažení ZDE.

Souhrn opatření vlády proti šíření koronaviru

Souhrn opatření vlády, která přijala v souvislosti se šířením koronaviru. Od 12. března platí na celém území republiky nouzový stav, který umožňuje kabinetu snáze přijímat další opatření.

V noci z neděle 15. března na pondělí 16. března začal platit zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Ve stejný čas začal platit zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. 

Vláda udělila několik výjimek, za kterých lze ze země vycestovat či se do ní naopak vrátit. Kabinet také rozhodl o povinné karanténě pro všechny občany vracející se ze zahraničí. 

Lidem, kteří nebudou pravidla karantény dodržovat, hrozí pokuty až tři miliony korun.

Opatření na státních hranicích

Z nařízení vlády je povinnost strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Místa určená k překračování vnitřních hranic ČR
Na hranici s Rakouskem - Dolní Dvořiště, České Velenice, Nová Bystřice, Hatě, Mikulov
Na hranici s Německem - Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Svatého Šebestiána
Další místa (jen pro nákladní silniční dopravu a osoby pravidelně překračující hranice (zejm. pendlery), od 5:00 do 23:00)Na hranici s Rakouskem - Vratěnín, Valtice, Hevlín
Na hranici s Německem - Všeruby, Rumburk, Vojtanov, Cínovec, Petrovice, Boží Dar

Vízová politika:

Z usnesení vlády 14. 3. bylo zastaveno přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky.

Dále je na základě vládního usnesení nařízeno:

 • zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
 • zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
 • přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech;

Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.

U zahraničních pracovníků bylo automaticky prodlouženo povolení k zaměstnání (víz k pobytu) a to na dobu 60 dnů po ukončení nouzového stavu

Opatření v letecké dopravě

Od 14. 3. není povoleno v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha.

Opatření v autobusové a vlakové dopravě

Od 14. 3. je zakázána přeprava cestujících přes hranice ČR mezinárodní silniční osobní dopravou zajišťovanou vozidly s obsaditelností nad 9 osob a veškerou železniční a vodní dopravou. Prostřednictvím mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravy mohou občané ČR a cizinci s pobytem trvalým či přechodným nad 90 dnů se vrátit do České republiky.

Zdroj: PID

Opatření na letištích a nádražích

Letiště Václava Havla v Praze umístilo stojany s dezinfekcí po celém areálu. Zaměstnanci rozdávají roušky všem, kteří ji při příletu nemají. Všechna nádraží v ČR jsou dezinfikována. Mezinárodní železniční doprava je zakázána, vnitrostátní se vzhledem k omezení volného pohybu nedoporučuje.

Opatření ministerstva zdravotnictví

Při pohybu mimo bydliště je nezbytné mít zakrytý nos a ústa respirátorem, rouškou, ústenkou, šátkem, šálou či jiným prostředkem bránícím šíření kapének. Výjimka platí pro děti do dvou let, autisty a lidi s mentálním hendikepem a řidiče MHD, pokud řídí v uzavřené kabině, například v autobusech a tramvajích. Nově také nemusí nosit roušku členové společné domácnosti, pokud spolu jedou osobním vozidlem.

Od 16. dubna platí zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, kromě přítomnosti třetí osoby při porodu (druhého rodiče či osoby žijící s rodičkou ve společné domácnosti nevykazující příznaky nákazy), návštěv nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Poskytovatelé akutní lůžkové péče mají od vlády nařízeno omezit plánované operační výkony jen na ty, které nesnesou odkladu.

Vláda udělila pracovní povinnost studentům posledních ročníků zdravotnických oborů a magisterských oborů psychologie.

Opatření v sociální oblasti

Od 29. března 2020 platí zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a v zažízeních odlehčovacích sociálních službám v pobytové formě, s výjimkou nezletilých uživatelů sociální služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností těch v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Zároveň ubytovaní lidé mají zákaz vycházení mimo objekt či areál zařízení  (tj. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem)

Registrace do evidence Úřadu práce ČR je nově možné na jakémkoliv úřadu práce (nejen podle místa bydliště) nebo on-line. Potvrzení o nemoci nebudou muset lidé v evidenci Úřadu práce dokládat neprodleně, ale nově až do tří dnů.

Zjednodušená je v nouzovém stavu také administrativa, příjemci dávek mohou posílat žádosti elektronickou formou bez zaručeného podpisu a Úřad práce ČR bude rovnou vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci.

Všichni, kteří pobírají přídavek na dítě, příspěvěk na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči, nemusí v případě trvání mimořádných opatření dokládat pro 2. a 3. čtvrtletí příjmy a u příspěvku na bydlení nemusí nyní dokládat náklady na bydlení (stát bude vycházet z doložených příjmů za 1. čtvrtletí roku 2020). Nově žádající o zvýšení dávky mohou změny příjmů doložit, jakmile to bude možné.

Vláda uložila pracovní povinnost studentům sociálních oborů v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol. Konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnosti s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy.

Opatření v souvislosti s hromadnými akcemi, provoz restaurací

Dle nařízení vlády je nutné omezit pohyb na veřejnosti a kontakt s ostatními na minimum. Na veřejně dostupných místech možno pobývat nejvýše v počtu dvou osob, nejedná-li se o členy domácnosti, výkon práce či podnikání, účast na pohřbu. Zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Od 7. 4. je opět povolen pohyb na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Na sportovištích,kde jednotlivce či členy domácnosti dělí od ostatních nejméně 2 metry či fyzická překážka (stěna, plot), není nutné mít zakrytý nos a ústa.

Provozovny stravovacích služeb mohou zůstat v provozu pouze s prodejem přes výdejové okénko či prodejem jídla s sebou.

Opatření ve školství

Od 12. března jsou na neurčitou dobu pro výuku zavřené na základní, střední, vyšší odborné i vysoké školách. Od 14. 3. dne platí zákaz přítomnosti žáků v základních uměleckých školách (ZUŠ). Mateřské školy naopak plošně uzavřeny nejsou, některá města ale rozhodla o jejich uzavření.

Vláda nařídila jednotlivým krajům zajistit školské zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují v bezpečnostních, sociálních a zdravotnických službách nebo jsou zaměstnanci Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociální zabezpečení a obecních  krajských úřadu, přičleněni k výkonu sociální práce.

Vláda zatím počítá s realizací jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a maturitních a závěrečných zkoušek a absolutoriích v červnu.

Omezení volného pohybu osob, dopravy atd.:

Zakázán s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění:
 8. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
 9. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 
 10. individuální duchovní péče a služby, 
 11. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
 12. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
 13. veterinární péče, 
 14. pobytu v přírodě nebo parcích, 
 15. cest zpět do místa svého bydliště,
 16. pohřbů.

Kontakt omezit, udržovat odstup 2 metry od ostatních. Na veřejnosti se pohybovat maximálně ve dvou, nejde-li o členy domácnosti, výkon práce či podnikání, účast na pohřbu. Od 7. 4. je opět povolen pohyb na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Na sportovištích, kde jednotlivce či členy domácnosti dělí od ostatních nejméně 2 metry či fyzická překážka (stěna, plot), není nutné mít zakrytý nos a ústa.

Co smí zůstat otevřené:

Povolený maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách:

 1. potravin, 
 2. pohonných hmot, paliv,
 3. hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 4. lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, 
 5. malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
 6. brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
 7. novin a časopisů,
 8. tabákových výrobků,
 9. služeb prádelen a čistíren,
 10. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob, odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 11. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 12. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 13. pokladní prodej jízdenek,
 14. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 15. provozování pohřební služby, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
 16. květinářství, 
 17. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 18. prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 19. servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 20. realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 21. zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost,
 22. oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 23. myčky automobilů,
 24. domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
 25. hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 26. prodej a servis jízdních kol,
 27. sběr a výkup surovin a kompostárny

Zakazuje se:

 1. Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou     provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).
 2. Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.
 3. Zakazuje se
 4. provoz heren a kasin,
 5. provoz autoškol,
 6. provoz taxislužby, s výjimkou taxi služby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
 7. provoz samoobslužných prádelen a čistíren,
 8. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.
 9. Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 10. osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 11. cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.

Autor: Richard Sůsa

Důležité informace

REKLAMA

Našli jste chybu? Chybí vám něco? Napište na covid@novinky.cz
Text: Kateřina Mahdalová, Lucie Hottková, Jakub Dulínek a Richard Sůsa | Grafika a webdesign: David Ryneš
Datové vizualizace: Kateřina Mahdalová a David Ryneš
Šéfredaktor: Vladimír Dušánek
Zdroj textu: CDC, WHO, SZÚ
Foto: ČTK/AP, Reuters, Profimedia.cz, Adobe Stock
Copyright © 2003–2020 Borgis, a.s. © Copyright © 2020 Seznam.cz, a.s. Copyright © ČTK, DPA, Reuters a fotobanka Profimedia.Publikování nebo další šíření obsahu serveru Novinky.cz je bez písemného souhlasu společnosti Borgis, a.s. zakázáno.
RSS kanály serveru Novinky.cz jsou určeny pouze pro osobní užití. Jakékoli kopírování, šíření nebo využívání obsahu RSS kanálů serveru Novinky.cz bez předchozího písemného souhlasu společnosti Borgis a.s. není dovoleno. Dodavatelem obsahu serveru Novinky.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost BORGIS a.s. Šiřitelem reklamy na serveru Novinky.cz je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 26168685.