Prosíme, aktualizujte si svůj prohlížeč.

Internet Explorer je bohužel zaostalý a my jej už nepodporujeme. Přejděte tak prosím na nový prohlížeč. Prohlížeč Seznam.cz je ke stažení ZDE.

Rady pro OSVČ a podnikatele

Na jednorázovou kompenzaci 25 tisíc řada podnikatelů nedosáhne

Vybrané opakující se dotazy ohledně právních dopadů koronaviru

Musí mít zaměstnanci zajištěny ochranné pomůcky?

Zákon se zaměřuje především na ochranné pomůcky pro práci s rizikovými materiály, či v rizikových oblastech. Taková opatření zpravidla vyplývají z povahy zaměstnání, nikoli z „mimopracovních“ skutečností, jakým je právě třeba šíření nemoci.

Z obecné prevenční povinnosti však lze dovodit, že zaměstnavatel je povinen minimalizovat rizika pro zaměstnance. Má tak povinnost zajistit na pracovišti dostatečná opatření ke snížení rizika nákazy. Těmi může být nadstandardní zajištění hygienických pomůcek, omezení osobních schůze a setkání, aj.

Co když zaměstnanec odmítá přijít do práce?

Zákoník práce dává zaměstnanci právo odmítnout výkon nebezpečné práce. Odmítnutá práce ale musí bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných lidí. Test pro odmítnutí práce je tak velmi přísný a v případě obavy z nakažení koronavirem nebude u průměrného zaměstnance v tuto chvíli naplněn.

Obecně v takových případech doporučujeme obavy zaměstnance vyslechnout a pokusit se společně najít řešení, které mu vyjde v rámci možností společnosti vstříc. Může se jednat třeba o možnost práce z domova, čerpání dovolené nebo poskytnutí neplaceného volna. Pokud by zaměstnanec přesto odmítl přijít do práce, jedná se o neomluvenou absenci, za které ho může zaměstnavatel postihnout.

Mohou se samozřejmě objevit případy komplikovanější, které je třeba posuzovat individuálně (osoby s oslabenou imunitou, potížemi s dýcháním, nemocným srdcem, cukrovkou, těhotné atd.).

Jaké činnosti a služby jsou zakázány?

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vláda zakázala divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Rovněž je zakázána činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 tis. m2.

Zakázán je provoz heren a kasin, autoškol, taxislužeb, s výjimkou taxi služby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, provoz samoobslužných prádelen a čistíren.

Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.

Dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona a na pohřby.

Od 7. dubna se pro veřejnost zpřístupnily provozovny pro sběr a výkup surovin, kompostárny a sběrné dvory. Otevřená jsou i venkovní sportoviště, vnitřní zázemí sportovišť (šatny, sprchy) nadále zůstávají zavřené. Od 9. dubna jsou pro veřejnost otevřené hobbymarkety, prodejny stavebnin a stavebních výrobků, železářství a prodejny i servisy jízdních kol.

S platností do konce nouzového stavu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení). Rozvoz jídla či výdej přes výdejové okénko je nadále povolen. 

Na co si dát pozor při uzavírání smluv v době koronaviru?

Díky řadě vyhlášených opatření vlád řady zemí nelze při aktuálním uzavírání smluv považovat koronavirus za nepředvídatelnou skutečnost. Pokud v těchto dnech uzavíráte smlouvu, pandemie koronaviru již není nepředvídatelnou událostí. Doporučujeme proto upravit dnes již předvídatelné okolnosti, které mohou ohrozit dodávku zboží/služeb.

Aktuálně je vhodné smluvně upravit specifika spojená s nepředvídatelností vývoje pandemie a dohodnout se s obchodními partnery na rizicích,která lze již dnes předvídat, jako např. nemožnost zaručit včasnou dodávku zboží.

Po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců nahradit čestným prohlášením zdravotní průkaz či posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání. 

Konkrétně doporučujeme věnovat pozornost přinejmenším:

  • lhůtě pro dodání zboží / splnění služby
  • co nejprecisnějšímu naformulování rizik, které každá ze stran nese
  • (ne)převzetí rizika změny okolností
  • (ne)omezení výše náhrady škody
  • výši a podmínkám pro aplikaci smluvních pokut

Zdroj: Advokátní komora ČR, Frank Bold, epravo.cz

Důležité informace

REKLAMA

Našli jste chybu? Chybí vám něco? Napište na covid@novinky.cz
Text: Kateřina Mahdalová, Lucie Hottková, Jakub Dulínek a Richard Sůsa | Grafika a webdesign: David Ryneš
Datové vizualizace: Kateřina Mahdalová a David Ryneš
Šéfredaktor: Vladimír Dušánek
Zdroj textu: CDC, WHO, SZÚ
Foto: ČTK/AP, Reuters, Profimedia.cz, Adobe Stock
Copyright © 2003–2020 Borgis, a.s. © Copyright © 2020 Seznam.cz, a.s. Copyright © ČTK, DPA, Reuters a fotobanka Profimedia.Publikování nebo další šíření obsahu serveru Novinky.cz je bez písemného souhlasu společnosti Borgis, a.s. zakázáno.
RSS kanály serveru Novinky.cz jsou určeny pouze pro osobní užití. Jakékoli kopírování, šíření nebo využívání obsahu RSS kanálů serveru Novinky.cz bez předchozího písemného souhlasu společnosti Borgis a.s. není dovoleno. Dodavatelem obsahu serveru Novinky.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost BORGIS a.s. Šiřitelem reklamy na serveru Novinky.cz je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 26168685.