Prosíme, aktualizujte si svůj prohlížeč.

Internet Explorer je bohužel zaostalý a my jej už nepodporujeme. Přejděte tak prosím na nový prohlížeč. Prohlížeč Seznam.cz je ke stažení ZDE.

Rady pro obce a města

Vybrané opakující se dotazy ohledně dopadů koronaviru

Je škola povinna zajistit žákům možnost studia dálkovým způsobem?

zobrazit-vice

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní účast žáků ve školách (základních, středních, vyšších odborných i vysokých), což má za následek přerušení výuky na všech těchto školách. Je pouzena uvážení jednotlivých škol, jestli budou svým žákům dálkovým způsobem zadávat učivo k samostudiu, či nikoliv.

Musí obec zajistit hlídání dětí, když bylo uzavřeno školské zařízení?

zobrazit-vice

Obec nemá žádnou povinnost směrem k dětem vyplývající ze zákazu školní výuky. Hlídání dětí si musí zařídit v případě uzavřených školských zařízení rodiče dětí. Pokud rodiče nemají hlídání, mohou využít tzv. ošetřovné

Nicméně kraje musí v případě potřeby zajistit školské zařízení pro děti ve věku od 3 do 10 let jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníkům ozbrojených sil, zaměstnancům obecních a krajských úřadů zařazeni k výkonu sociální práce a poskytovatelům sociálních služeb.

Jaké činnosti a služby jsou zakázány?

zobrazit-vice

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vláda zakázala divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Rovněž je zakázána činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 tis. m2.

Zakázán je provoz heren a kasin, autoškol, taxislužeb, s výjimkou taxi služby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, provoz samoobslužných prádelen a čistíren.

Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu.

Dále se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.

Od 7. dubna se pro veřejnost zpřístupnily provozovny pro sběr a výkup surovin, kompostárny a sběrné dvory. Otevřená jsou i venkovní sportoviště, vnitřní zázemí sportovišť (šatny, sprchy) nadále zůstávají zavřené. Od 9. dubna jsou pro veřejnost otevřené hobbymarkety, prodejny stavebnin a stavebních výrobků, železářství a prodejny i servisy jízdních kol.

S platností do konce nouzového stavu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení). Rozvoz jídla či výdej přes výdejové okénko je nadále povolen. 

Co je krizový štáb obce, kdo a kdy ho zřizuje?

zobrazit-vice

Krizový štáb se podílí ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému na koordinaci provedení záchranných a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života obce a následně obnovovacích prací na postiženém území obce. Při vyhlášení krizového stavu krizový štáb zejména zabezpečuje vyhodnocování situace, přijímá opatření k řešení, spolupracuje s orgány, zabezpečuje nouzové přežití a ochranu majetku, pomáhá řešit likvidaci následků situace.

Krizový štáb povinně zřizují pouze obce s rozšířenou působností. Ostatní obce jej mohou zřídit, pokud chtějí, jako poradní orgán starosty.

Krizový orgán zřizuje a řídí starosta jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací.

Krizový štáb svolává dle potřeby starosta obce při vzniku mimořádné události velkého rozsahu nebo v případě vyhlášení krizového stavu.

Starosta je ohledně jeho složení vázán § 13 vládního nařízení č. 462/2000 Sb., podle něhož jsou členy krizového štábu vždy členové bezpečnostní rady a členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. Možné složení krizového štábu obce je potom následující:

  • starosta obce, zástupce starosty (místostarosta)
  • další, předem určení pracovníci obecního úřadu
  • velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zástupce zdravotního střediska, praktický lékař
  • vedoucí pracovníci podniků, školských, zdravotnických a sociálních zařízení
  • specialisté (odborníci z různých oborů) dle řešené krizové situace (právníci, zástupci IZS z území obce, zdravotníci, hygienici atd.). Čím odbornější tým, tím lépe.

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

Důležité informace

REKLAMA

Našli jste chybu? Chybí vám něco? Napište na covid@novinky.cz
Text: Kateřina Mahdalová, Lucie Hottková, Jakub Dulínek a Richard Sůsa | Grafika a webdesign: David Ryneš
Datové vizualizace: Kateřina Mahdalová a David Ryneš
Šéfredaktor: Vladimír Dušánek
Zdroj textu: CDC, WHO, SZÚ
Foto: ČTK/AP, Reuters, Profimedia.cz, Adobe Stock
Copyright © 2003–2020 Borgis, a.s. © Copyright © 2020 Seznam.cz, a.s. Copyright © ČTK, DPA, Reuters a fotobanka Profimedia.Publikování nebo další šíření obsahu serveru Novinky.cz je bez písemného souhlasu společnosti Borgis, a.s. zakázáno.
RSS kanály serveru Novinky.cz jsou určeny pouze pro osobní užití. Jakékoli kopírování, šíření nebo využívání obsahu RSS kanálů serveru Novinky.cz bez předchozího písemného souhlasu společnosti Borgis a.s. není dovoleno. Dodavatelem obsahu serveru Novinky.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost BORGIS a.s. Šiřitelem reklamy na serveru Novinky.cz je společnost Seznam.cz, a.s., IČO 26168685.