přejděte na úvodní stranu speciálu

Příznaky a šíření

Virus ptačí chřipky šíří v přírodě vodní ptáci, zejména husy, kachny a labutě, ale také volavky. Vědci zjistili, že některé kachny mohou virus šířit v rybnících, aniž by se jím nakazily. Nakažený pták šíří chřipkový virus ve slinách, nosních sekretech a trusu. Další ptáci se mohou nakazit, když se dostanou do prostředí, kde se vyskytuje trus nakažených ptáků. K nákaze je náchylnější domácí ptactvo, především drůbež..

U ptáků se onemocnění projevuje ve dvou formách. Při lehčím bývá příznakem zježené peří a méně početné snůšky vajec. Těžší forma se projevuje horečkou a nakažení ptáci do dvou dnů hynou, protože virus zasáhne velkou část vnitřních orgánů.

Jakmile se virus v chovu objeví, chov se musí zlikvidovat. Některé země pak další chovy vakcinují, názory na vakcinaci se liší, protože je nutné oddělovat maso vakcinovaných a nevakcinovaných ptáků. Testy masa vakcinovaných ptáků totiž ukazují na přítomnost viru v mase. Otázkou také je, zde právě vakcinace nenapomáhá mutaci viru.

Virus obvykle člověka nenapadá. Lidé se mohou nakazit virem přímo od ptáků, a to v případě, že s nakaženými ptáky nebo jejich pozůstatky přijdou do přímého styku, popřípadě požijí jejich nedostatečně tepelně zpracované maso. Nebezpečí je právě v jihovýchodní Asii, kde lidé žijí v těsném sousedství drůbeže a trus drůbeže, chované ve velkých klecích, jejichž dno tvoří půda, se používá jako hnojivo.)
Země
2003
2004
2005
2006
2007
Celkem
případy
úmrtí
případy
úmrtí
případy
úmrtí
případy
úmrtí
případy
úmrtí
případy
úmrtí
Ázerbajdžán
0
0
0
0
0
0
8
5
0
0
8
5
Kambodža
0
0
0
0
4
4
2
2
1
1
7
7
Čína
0
0
0
0
8
5
13
8
3
2
25
16
Džibutsko
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
Egypt
0
0
0
0
0
0
18
10
18
5
36
15
Indonésie
0
0
0
0
17
11
56
45
25
22
100
80
Irák
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
3
2
Laos
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
Nigérie
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Thajsko
0
0
17
12
5
2
3
3
0
0
25
17
Turecko
0
0
0
0
0
0
12
4
0
0
12
4
Vietnam
3
3
29
20
61
19
0
0
5
2
98
44
Celkem
3
3
46
32
95
41
116
80
8
7
318
193Příznaky nákazou virem H5N1 jsou podobné jakou chřipky. Lidé mají teplotu a kašel, velmi časté jsou značné obtíže s dýcháním, protože virus vyvolává virový zápal plic může vést až k fatálnímu multiorgánovému selhání. U některých pacientů se objevil průjem, nebyla však zaznamenána bolest v krku ani zánět spojivek.

SPECIÁL: Ptačí chřipka
další speciály na Novinky.cz