Chřipka - Novinky.cz

Prevence a léčba

Ideální prevencí nejen proti chřipce je budování dlouhodobé obranyschopnosti těla například otužováním, saunováním, zvyšováním fyzické kondice, dodržováním zdravé životosprávy a v případě nedostatku doplněním potřebných živin suplementy.

Důležitou roli hrají vitamíny - nejvíce pak A, B, C, D, E a K. Pobytem na slunci umožníte vitamínu D jeho přeměnu na aktivní formu. Užitečnými pomocníky jsou i potraviny s antioxidanty a probiotické jogurty. Samozřejmostí by pak mělo být dodržování pitného režimu.

Nejefektivnějším prostředkem pro předcházení chřipce je však očkování, jehož účinnost je vysoká. U zdravých jedinců zabrání nemoci v 70-90 % případů, u osob nad 60 let ochrání 60-70 % pacientů. Očkování navíc snižuje riziko úmrtí pacienta o 80 % a také klesá pravděpodobnost závažných komplikací.

Ideální pro aplikaci očkování je doba od září do listopadu, tedy ještě před propuknutím chřipkové vlny, kdy má tělo dostatek času očkování přijmout a vybudovat si imunitu. Očkovat lze i v průběhu chřipkové sezóny, je však nutné počítat s tím, že si tělo bude nějakou dobu imunitu budovat.

Zásady chřipkové hygieny


 • Vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi.
 • Nechodit na místa s vysokou koncentrací osob.
 • Pravidelně si mýt ruce mýdlem - v případě, kdy není mýdlo a voda k dispozici, lze použít dezinfekční gel na alkoholové bázi.
 • Zvýšit přísun vitamínů.
 • Nepůjčovat si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky, atd.
 • Nezdravit se podáváním ruky a líbáním.
 • Nedotýkat se rukama obličeje a očí, čímž snížíte riziko přenosu viru z kontaminovaných předmětů.
 • Léčba

  Základem léčby chřipky je symptomatická terapie, tedy tlumení nepříjemných projevů infekce. Používají se především léky snižující horečku a působící proti bolesti. Nezbytný je pak přísun dostatečného množství tekutin, klid na lůžku a lehká strava.

  Tradičně se využívá i řada bylinných preparátů, čaje s medem a citrónem a léčba mokrými zábaly.

  Když už jste nemocní, je třeba dodržovat určitá opatření, aby nedocházelo k ještě většímu rozšíření virů:

 • Při kašli a kýchání si vždy zakrýt nos a ústa kapesníkem, ten po použití vyhodit a nevkládat do kapsy.
 • Pokud kapesník nemáte, kýchejte do rukávu nebo jiné části oděvu.
 • Kontaktovat lékaře, omezit styk s lidmi a zůstat izolován/a doma.
 • V domácnosti s ostatními nosit roušku a zvýšit frekvenci mytí rukou.