Chřipka - Novinky.cz

Chřipka v číslech

Celkový počet nakažených ve světě


 • Každý rok onemocní chřipkou na celém světě přibližně 10-15 % populace. V době pandemie však mohou čísla nemocných dosahovat až 40-50 %.
 • Z hlediska celého světa tvoří 5 % nemocných dospělí a až 20 % tvoří děti.
 • Závažnou formou chřipky onemocní každoročně 3 až 5 miliónů lidí.
 • V důsledku onemocnění chřipkou dochází k hospitalizaci 7000-16 000 lidí na každých sto miliónů.
 • Na následky onemocnění chřipkou zemře celosvětově 1500-2000 lidí na každých deset miliónů, což znamená, že v souvislosti s chřipkou zemře každoročně 250 000-500 000 lidí.
 • Přibližně 2 % všech celosvětových úmrtí lze připisovat na vrub chřipky.
 • Česká republika


 • V České republice každoročně onemocní chřipkou 10-30 % populace.
 • V sezóně 2004/2005 onemocnělo chřipkou v ČR 1 552 000 lidí, jak uvádí data Státního zdravotního ústavu.
 • Každý rok u nás zemře až 2661 osob v souvislosti s chřipkou z jakékoliv příčiny a až 1752 osob v důsledku selhání oběhového systému.
 • zdroj: ockovaniprotichripce.cz